Uskalin koulun johtokunta, vuosi ? Vas. Onni Simonen, Arvo Nivanaho, opettaja?, Ilmari Puustinen, Eino Alakangas, Teuvo Eronen, Niina Pesonen.
Takaisin listalle