Aikuisopiston rehtori Antti Koskinen tutustui Uskalin vahvaan kylätoimintaan. Ideoitiin samalla tulevaisuuden yhteistyö mahdollisuuksia.
Takaisin listalle