Uskalin kansakoulun 3 ja 4 luokkalaiset vuonna 1953
Takaisin listalle