Vihtakosken voimalaitoksen rakentamisaikaa 1940 ja 50 lukujen vaihteessa.
Takaisin listalle