Vatasen Matin raiviolla Sikosuolla isot tulet 1960 luvulla.
Takaisin listalle