Aktiivinen Uskalin kyläyhdistys ry.

Talkoita kylänraitin kaunistukseksi

Virkistystoiminta

Kylän historian vaaliminen

Aktiivinen toiminta Uusien Uskalilaisten hankkimiseksi

Ystävyyskylä toiminta

Kylätapahtumiin osallistuminen

Kylätoimikunnan puheenjohtaja toimii Kari Hotulainen
Sihteerinä häärää Kyösti Vatanen
Lisäksi Irma, Marjatta, Esko, Aarne, Anja ja monia muita